Paulus Dan Kesan Ajarannya: Asas-asas Ajaran Paulus

>> Tuesday, December 15, 2009


Para penganut agama Kristian pada hari ini mendakwa bahawa Paulus adalah tergolong dalam senarai para pengikut Isa a.s. dan bertanggungjawab menyebarkan ajaran-ajaran Nabi Isa a.s. ke serata dunia. Namun begitu, terdapat banyak ajaran-ajaran Paulus yang terkandung di dalam tulisan-tulisannya yang amat bertentangan dengan apa yang telah disuruh oleh Nabi Isa a.s. sendiri. Untuk memahami kenapa Paulus banyak menukar ajaran Isa a.s., kita perlu mengimbas kembali keadaan sejarah pada waktu itu.Kebanyakan golongan bangsa asing yang bukan Yahudi atau Kristian ini menyembah tuhan-tuhan Yunani atau Rom kuno seperti Jupiter atau Zeus,Aphrodite, Apollo, Artemis dan sebagainya. Di dalam Alkitab, Paulus telah mengaku untuk sanggup melakukan apa saja untuk menukar kepercayaan bangsa bukan Yahudi yang berkepercayaan jahiliah itu agar kelihatan menarik kepada mereka. Beliau terus bertolak-ansur dengan mereka dan mengubah ajaran Nabi Isa a.s. kepada satu agama yang hampir serupa dengan kepercayaan bukan Yahudi itu yang mempercayai konsep Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Penyelamat dan sebagainya.Mereka percaya bahawa tuhan-tuhan mereka ini telah mati disebabkan dosa-dosa lampau mereka dan kemudian dihidupkan kembali. Paulus pula menyatakan bahawa Nabi Isa a.s. adalah anak Tuhan dan anak Tuhan ini telah mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia dengan darahhnya. Golongan bukan Yahudi ini mula melihat pertalian dan persamaan yang besar di antara kedua-dua kepercayaan ini. Mereka hanya perlu menukarkan beberapa nama sahaja untuk menyamakannya. Dengan cara ini, Paulus berjaya meyakinkan kaum Yunani dan golongan bukan Yahudi yang lain untuk “menerima” agama Nabi Isa a.s. ini.Ketika mereka sampai ke Lucaonia dan menyembuhkan seorang yang pincang, terdapat desas-desus bahwa dewa-dewa telah diturunkan kepada mereka dalam bentuk manusia. Mereka memanggil Barnabas dengan sebutan Jupiter dan Paulus dengan sebutan Mercuries. Kemudian para pendeta (penyembah) Jupiter membawa binatang ternak dan karangan bunga ke pintu-pintu gerbang, dan akan melakukan pengorbanan bersama orang-orang banyak. Maka ketika para rasul tersebut, Barnabas dan Paulus, mendengar tentang hal tersebut, mereka mengoyakkan pakaian dan lari ke kumpulan orang yang sedang berteriak-teriak:


“Dan mereka berdua berkata: ‘Tuan-tuan, mengapa anda melakukan semua ini? Kami berdua juga manusia yang ingin membagi kasih dengan saudara, dan mengajarkan kepada anda tentang Tuhan Yang Maha Hidup yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala sesuatu yang ada didalamnya’.” (Kisah Para Rasul, 14:15)Jika reaksi dari penduduk Yunani adalah seperti ini (yang menganggap bahawa Barnabas dan Paulus adalah dewa yang menyerupai manusia), maka hal ini menandakan bahwa kedua-duanya mengalami masalah dalam menyebarkan ajarannya. Seorang yang mengenali Isa a.s. akan sangat mudah mengenali bahwa ajarannya merupakan sambungan dari ajaran Musa a.s. Tetapi bagi kebanyakan penyembah berhala, ajaran ini dipandang baru dan aneh. Semua penyembah berhala, yang mengakui banyak dewa tetap mempercayai bahwa Tuhan itu beragam.Bagi orang-orang Yunani, penggambaran tentang Isa a.s. sesuai dengan salah satu dewa mereka dan mungkin sekali dengan cara ini mereka mudah untuk menerima ajaran Isa a,s, dalam penggambaran seperti ini, sebab bagi pemahaman mereka tetap ada ruang untuk lebih dari satu. Ajaran Isa a.s. mengenai konsep tauhid adalah suatu bentuk penghapusan semua dewa-dewa yang pelbagai itu. Ajaran inilah yang tidak dapat diterima oleh mereka. Bagi orang yang setulus dan seteguh Barnabas, tugas menciptakan cara hidup yang diajarkan Yesus di Yunani tanpa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, pastilah sangat berat.Bagi Paulus, yang telah memperlihatkan kecenderungannya mengubah ajaran yang diketahuinya, melihat kesempatan untuk “berdakwah” dengan terlebih dahulu menggunakan kepercayaan orang-orang Yunani tersebut dan ditamsilkan ke dalam Isa a.s. Saat itu Yunani telah menjadi sebahagian dari kekaisaran Rom. Dewa-dewa Rom banyak memiliki persamaan dengan dewa-dewa yang dianuti oleh orang Yunani dan Paulus adalah seorang yang sangat bijak memanfaatkan situasi ini. Beliau menyedari sepenuhnya keteguhan kepercayaan dalam agama Yunani-Rom (campuran elemen agama Yunani dan Rom) dari rakyat awam di alam kekaisaran Rom tersebut. Jelas terlihat bahwa beliau merasakan tidak mungkin dapat mengubah cara ibadah mereka tanpa diubah ajaran Isa a.s.Paulus telah menginovasi dan merekacipta satu ajaran yang baru yang sesuai dengan akidah dan cara hidup golongan kaum Yunani dan bukan Yahudi. Apatah lagi dengan ketekunan Paulus menuntut kebudayaan dan falsafah Yunani (Hellenisma) sebelum ini dan aliran Stoa (yang mempertuhankan alam), lebih memudahkan lagi kerja Paulus untuk menarik masyarakat pada waktu itu untuk sama-sama masuk ke dalam agama baru yang dibawanya itu. Doktrin-doktrin itulah yang menjadi asas utama agama Kristian sehinggalah ke hari ini.Kesimpulan ajaran-ajarannya ialah:1. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan bukan satu tetapi dua, iaitu Allah Bapa dan Allah Anak (I Korintus 1:3).2. Nabi Isa a.s. adalah juga Allah yang sama dan sehakikat dengan-Nya. Walaupun adalah diakui bahawa Paulus tidak bertanggungjawab dalam mendefinisikan ajaran “Triniti” (Tritunggal), tetapi beliau telah meletakkan batu asas untuk ajaran seperti ini diperkembangkan pada zaman-zaman selepasnya.3. Isa a.s. telah disalib, mati dan dikuburkan, bangkit pula pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Baginda disalib untuk menebus isi dunia ini disebabkan oleh seluruh manusia yang telah berdosa disebabkan dosa asal Adam a.s., tidak ada seorang pun yang terkecuali.4. Paulus juga mengajarkan bahwa hukum Taurat sudah tidak laku lagi sejak penyaliban Yesus di bukit Golgotha. Beliau kemudian berpendapat bahawa hukum Musa a.s. adalah sebenarnya sumber segala dosa dan suatu kutukan yang tiada taranya. Di dalam Galatia 5:4, beliau dengan angkuhnya mengatakan:


“Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat Musa itu, sudah diceraikan daripada Kristus.”Juga Paulus telah menekankan bahawa Kristus Yesus itulah adalah penyudah atau penamat Taurat. Meskipun Paulus mengatakan bahawa beliau tidak menentang ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat, tetapi hakikatnya beliau telah menjadikan dirinya penentang nombor satu hukum-hukum di dalam kitab Taurat.Mengenai isu bersunat, beliau menyatakan:


“Camkanlah. Aku Paulus, berkata kepadamu, kalau kamu mahu bersunat, maka Kristus tak berguna lagi sedikitpun bagimu.” (Galatia 5:2).Meskipun firman Allah s.w.t. telah berulang-ulang menegaskan mengenai perlunya bersunat secara hakiki, tetapi Paulus dengan beraninya membatalkan perintah itu tanpa memberikan apa-apa alasan yang jelas.Mengenai makanan yang diharamkan oleh Allah s.w.t. seperti daging babi dan sebagainya di dalam kitab Taurat, Paulus mengatakan:


“Maka barang sesuatu yang terjual di pasar daging, makanlah dengan tiada memeriksa sebab perasaan hati.” (I Korintus 10:25)Itulah sebabnya maka Lukas, murid didikannya, telah “mengarang” cerita bahwa Allah telah menemui Petrus di dalam mimpi dan menyuruh Petrus memakan semua binatang tanpa kecuali, sama ada halal atau haram.


drunk.jpg

Chuck Schumer's and the Obama administration's 'Let them eat pork!' mentality | Created by Tennyson Hayes

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP