Freemansonry-Berawal Di Mesir Berakhir Di Palestin (Bahagian 1)

>> Saturday, April 17, 2010


Bab I: Flash Back

A rtikel ini bermula dari sebuah kisah Nabi yang menjadi pengikat tiga agama besar di dunia saat ini: Nabi Ibrahim. Membicarakan Yahudi adalah terasa kurang bila tidak membicarakan terlebih dahulu Nabi yang mulia ini. Sejarawan banyak yang bersetuju bahawa Nabi Ibrahim lahir di tanah yang kini penuh dengan kekakacauan, Iraq tepatnya di kota Ur, Kaldan di bahagian selatan Iraq. Ur terletak di pinggiran sungai Eufrat yang terkenal itu. Ada sebahagian lagi mengatakan beliau dilahirkan di bandar Kutsa, selatan Iraq. Sebagai tempat kelahiran Nabi Ibrahim, bandar ini juga masih menyimpan puing-puing runtuhan akan pengorbanan Nabi Ibrahim kepada dewa-dewa atas perbuatan beliau yang menghancurkan patung.

Puing-puing runtuhan ini masih tersisa hingga sekarang dan diberi nama Tel Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim hidup, yang memegang kuasa adalah raja Namrud bin Kana'an bin Kusyi. Singkat kata, setelah beliau selamat dari kobaran api besar yang dijadikan sebagai "penebusan dosa" untuk para dewa, Nabi Ibrahim pun hijrah. Hal ini disebabkan selama ini kaumnya tidak pernah menghiraukan dakwah beliau. Beliau hijrah merupakan sebuah keniscayaan dari sejarah para nabi. Pada masa selanjutnya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad semuanya pernah berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah ke tanah Syam (Syria sekarang) dan tinggal di Haran, sebelah utara Syam. Tetapi di sini para penduduknya juga tidak menghiraukan dakwah beliau. Beliau pun berhijrah ke tanah Kana'an (Palestin).

Di tanah Kan'aan ini beliau mendakwakan tauhid bahawa hanya Allah semata yang patut disembah. Suatu saat tanah Kana'an mengalami masa kekeringan dan paceklik. Nabi Ibrahim pun bersama isterinya, Sarah pergi menuju Mesir. Pada saat itu Mesir sudah maju dan makmur di bawah kuasa raja (Firaun) Sanusart II dan Sanusart III. Wilayah kekuasaan Firaun pada saat itu membentang hingga Syam (Syria).

peta Mesir kuno

Selama di Mesir inilah Nabi Ibrahim mendapatkan isteri keduanya yang bernama Hajar, yang menurut beberapa riwayat adalah seorang budak dari Firaun tetapi ada juga yang mengatakan Hajar adalah anak kandung Firaun dari rahim selirnya. Mana yang benar antara kedua-dua riwayat ini bukan itu yang menjadi perdebatan. Inti sejarahnya adalah dari kedua-dua rahim isteri nabi Ibrahim inilah dunia saat ini menjadi sebuah wacana pertempuran tiga ideology besar: Yahudi, Nasrani dan Islam.

Seterusnya, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Kan'an (Palestin) dan singgah di Hebron. Di tanah Kana'an ini beliau sempat melawat bebarapa tempat seperti Beersheba, AL Quds, el Khali dan tempat lain.

Dari isteri kedua beliau, Hajar, Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan Ismail dan dari isteri pertama, Sarah, beliau mendapatkan keturunan Ishak, yang kedua- duanya kelak menjadi seorang Nabi pula. Kemudian Nabi Ishak mendapatkan putra bernama Nabi Yaakub, yang mempunyai nama gelaran Israel.

Untuk nama Israel ini, di dalam Al-Quran hanya disebut sekali saja untuk merujuk kepada Nabi Yaakub iaitu di surat 3 ayat 93. Silakan anda memeriksa ayat tersebut.

Nabi Yakub dilahirkan di Palestin pada abad kelapan sebelum Masihi, atau kira-kira pada tahun 1750 sebelum Masihi. Menurut riwayat beliau berhijrah ke tanah Haran. Di tanah baru ini beliau berkahwin dan dikarunia dua belas putera: Simeon (Samson), Reuben, Levy, Judah, Issachar, Zabulon, Dan, Naphtali, Gad dan Asher. Sedangkan putra terakhir beliau Benyamin, dilahirkan di tanah Kana'an (Palestin), selepas Nabi Yakub kembali bersama anak-anaknya ke Sa'ir, dekat el Khalil (Hebron).

Yaakub dan keluarganya selanjutnya berhijrah ke Mesir seperti kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim , masa paceklik. Selanjutnya di Mesir inilah Al-Quran mengisahkan bagaimana kehidupan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf.

Dan atas kebaikan Nabi Yusuf inilah anak-anak nabi Yaakub dan semua keturunannya hidup dengan tenang. Dan inilah babak awal dari masa Bani Israel. Hal ini dikatakan demikian kerana semua keturunan Nabi Yaakub disebut Bani Israel.
Sejarah Bani Israel pun bermula dari Mesir. Dan Sejarah besar pun bermula terukir di tanah ini hingga nanti ke Palestin.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Mesir-Palestin merupakan dua tanah sejarah semenjak Nabi Ibrahim hingga sekarang.

Dan tajuk artikel ini adalah tepat kerana dari Mesirlah awal sejarah besar terukir dan di Palestinalah akhir sejarah akan diukir.

Sysru pernah berkata tentang Athens, "ketika kita menjejakkan kaki kita di sini, maka kita tengah berjalan di atas sejarah."

Kalimat Sysru di atas tepat juga untuk dilabelkan kepada artikel ini: tanah Mesir-Palestin, adalah dua tanah yang akan menjadi sejarah akan bermula sejarah Bani Israel dan berakhirnya Yahudi.

Bab II: Bani Israel di Mesir

Para sejarawan berpendapat ketika Nabi Yaakub dan semua keluarganya berhijrah ke Mesir, Mesir ketika itu di bawah pemerintahan dinasti Hyksos pada abad kesembilan belas sebelum Masihi (1878-1580) .

Hyksos adalah bangsa pengembala asal Asia yang berhijrah ke Mesir. Kisah klasik suatu bangsa pindah adalah masa paceklik. Bangsa ini berjaya memanfaatkan kelemahan penguasa Mesir pada saat itu dan membentuk empat dinasti penguasa Mesir selanjutnya.

Selama masa Dinasti Hyksos, Bani Israel hidup dalam keadaan aman dan makmur. Singkat kata, Ahmes berjaya mengalahkan dinasti Hyksos pada abad keenam belas dan mengusir mereka. Maka Mesir kembali di bawah pemerintahan bangsa asli Mesir dan membentuk dinasti XVIII.

Dinasti penguasa Mesir baru ini melihat bahawa Bani Israel lebih berpihak kepada Hyksos dari pada kepada mereka, maka dinasti ini pun mulai merasa resah akan kewujudan Bani Israel di Mesir.

Sebagai bahan tambahan saling berganti masa penguasa tanah Mesir berikut penulis sajikan kepada anda silsilah masa kekuasaan Mesir.

Tempoh sebelum masa dinasti 3500-3100 sebelum Masihi

Tempoh Dinasti awal 3100-2686 sebelum Masihi

Dinasti pertama c.3100-2890 sebelum Masihi


Narmer
Menes (Hor-Aha )
Djer
Wadj (Djet)
Den
Anendjib
Semerkhet
Qa'a

Dinasti kedua c.2890-2686 Sebelum Masihi
Hotepsekhemwy
Raneb
Nynetjer
Seth-Peribsen
Khasekhemwy

Kerajaan Tua c.2686-2181 Sebelum Masihi
Dinasti ketiga c.2686-2613 sebelum Masihi
Sanakhte (Nebka) (c.2688-2668)
Djoser (c.2668-2649)
Sekhemkhet (Djoser Teti) (c.2649-2641)
Khaba (c.2641-2637)
Huni (c.2637-2613)

Wangsa keempat c.2613-2494 sebelum Masihi
Snofru (c.2613-2589)
Khufu (Cheops) (c.2585-2566)
Djedefre (c.2566-2558)
Khafre (Rekhaf) (c.2558-2532)
Menkaure (Mykerinos) (c.2532-2514 )
Shepseskaf (c.2514-2494)

Wangsa V c.2494-2345 sebelum Masihi
Userkaf (c.2494-2487)
Sahure (c.2487-2475)
Neferirkare Userkhau (c.2475-2455)
Shepseskare (c.2455-2448 )
Raneferef (c.2448-2445)
Niuserre (c.2445-2421)
Menkauhor (c.2421-2413)
Djedkare (c.2413-2381)
Unas (Wenis) (c.2381-2345)

Wangsa VI c.2345- 2181 sebelum Masihi
Teti (c.2345-2313)
Pepi I Meryre (c.2313-2279)
Merenre (c.2279-2270)
Pepi II Neferkare (c.2279-2181)

Tempoh pertengahan awal c.2181-2040 sebelum Masihi

Wangsa VII / VIII c.2181-2173 sebelum Masihi
Wadjkare Qakare Iby


Dinasti IX / X c.2160-2040 sebelum Masihi
Meryibre Kheti (Akhtoy) I
Merykare
Kanrferre
Nebkaure Kheti (Akhtoy) II
Wahkare Kheti (Akhtoy) III
Merikare 11th Dynasty c.2133 -1991 sebelum Masihi
Intef I (Inyotef I) Sehertawy (c.2133-2123)
Intef II (Inyotef II) Wahankh (c.2123-2074)
Intef III (Inyotef III) Nakhtnebtepnefer (c.2074-2066)
Mentuhotep I? (C.2066-2040)


Kerajaan zaman pertengahan c.2040-1786 sebelum Masihi

Dinasti XI
Mentuhotep II Nebhepetre (c.2040-2010)
Mentuhotep III Sankhkare (c.2010-1998)
Mentuhotep IV Nebtawyre (c.1998-1991)

Wangsa XII c.1991-1786 sebelum Masihi
Amenemhet I Sehetepibre (c.1991-1962)
Senusret I Kheperkare (c.1962-1917)
Amenemhet II Nubkaure (c.1917-1882)
Senusret II Khakhperre (c.1882-1878)
Senusret III Khakaure (c.1878-1841)
Amenemhet III Nimaatre (c.1841-1796)
Amenemhet IV Maakherure (c.1796-1790)
Queen Sobeknerfu Neferusobek (c.1790-1786)


Tempoh pertengahan kedua c.1786-1567 sebelum Masihi
Dinasti XII (kira-kira ada 70 raja) c.1786-1633 sebelum Masihi

Wegaf Khawitawire (c.1783 - 1779)
Amenemhet V Sekhemkare
Harnedjheriotef Hetepibre
Sobekhotep I Khaankhre (ca.1750)
Hor
Amenemhet VII Sedjefakare
Sobekhotep II Sekhemre-Khutawy (ca.1745 )
Khendjer
Sobekhotep III
Neferhotep I Khasekhemre (c.1723-1713)
Sobekhotep IV Merihotepre Khaneferre (c.1713)
Iaib (c.1713-1703)
Ay Merneferre (c.1703-1680)
Neferhotep II
dan lebih daripada lapan raja pada Dinasti XIV c.1786-1603 sebelum Masihi

Nehesy Dinasti XV c.1674-1567 sebelum Masihi

Hyksos kings
Sheshi (Salitis?)
Yakubber (Bnon?)
Khyan (Apachnan)
Apepi I (Apophis)
Apepi II (Khamudi?) (c.1542-1532 )

Wangsa XVI c.1684-1567 sebelum Masihi Raja-raja Hyksos

Anather
Yakobaam?
Dinasti XVII c.1650-1567 sebelum Masihi
Sobekemsaf I
Sekhemre Wadjkhau
Sobekemsaf II
Intef VII
Tao I Seakhtenre
Tao II Sekenenre
Kamose Wadjkheperre

patung raja-raja (Firaun) Mesir

Kerajaan Baru c.1570-1070 sebelum Masihi

Dinasti XVIII c.1570-1293 sebelum Masihi

Ahmose I Nebpehtyre (c.1570-1546)
Amenhotep I Djeserkare (c.1546-1527)
Thutmose I Akheperkare (c.1527-1515)
Thutmose II Akheperenre (c.1515-1498)
Queen Hatshepsut Maatkare (c.1498-1483)
Thutmose III Menkhepere (c.1504-1450)
Amenhotep II Akheperure (c.1450-1412)
Thutmose IV Men-khepru-Re (1412-1402)
Amenhotep III Nebmaatre (c.1402-1364)
Amenhotep IV / Akhenaten Neferkheperure (c.1350-1334)
Smenkhkare Ankhheperure (c.1334)
Tutankhamen Nebkheperoure (c.1334-1325)
Ay Kheperkheperure (c.1325-1321)
Horemheb Djeserkheperure ( c.1321-1293)

Dinasti XIX c.1293-1185 sebelum Masihi

Ramses I Menpehtyre (c.1293-1291)
Seti I Merienptah Menmaatre (c.1291-1278)
Ramses II Meriamen Usermaatre Setepenre (c.1279-1212)
Merneptah Hetephermaat Baenre Meriamen (c.1212-1202)
Amenmes Heqawaset Menmire Setepenre (c.1202-1199)
Seti II Merenptah Userkheperure Setepenre (c.1199-1193)
Merneptah Siptah Sekhaenre / Akhenre (c.1193-1187)
Queen Twosret Setepenmut Sitre Meriamen ( c.1187-1185)

Dinasti XX c.1185-1070 sebelum Masihi

Sethnakhte Userkhaure Setepenre (c.1185-1182)
Ramses III Usermaatre Meriamen (c.1182-1151)
Ramses IV Usermaatre / Heqamaatre-Setepenamen (c.1151-1145)
Ramses V Usermaatre Sekheperenre (c.1145-1141)
Ramses VI Nebmaatre Meriamen (c.1141-1133)
Ramses VII Usermaatre Setepenre Meriamen (c.1133-1128)
Ramses VIII Usermaatre Akhenamen (c.1128-1126)
Ramses IX Neferkare Setepenre ( c.1126-1108)
Ramses X Khepermaatre Setepenptah (c.1108-1098)
Ramses XI Menmaatre Setepenptah (c.1098-1070)

Tempoh pertengahan ketiga c.1070-664 sebelum Masihi
High priests (Thebes)
Wangsa XXI sementara ada di Tanis

Herihor Siamun Hemnetjertepyenamun (c.1080-1074)
Piankh (c.1074-1070)
Pinedjem I Meriamen Khakheperre Setepenamun (c.1070-1032)
Masaherta (c.1054-1046)
Djedkhonsefankh (c.1046-1045)
Menkheperre (c.1045 -992)
Smendes II (c.992-990)
Pinedjem II (c.990-969)
Psusennes (c.969-959)

Dinasti XXI
Tanite c.1070-945 sebelum Masihi

Nesbanebded Hedjkheperre Setepenre (Smendes I) (c.1070 -1043)
Nephercheres (Neferkare-hekawise Amenemnisu Meramun (c.1043-1039)
Psusennes I Akheperre Setepenamun (c.1039-1000)
Amenemope Usimare Setepenamun (c.1000-991)
Osorkon the elder (Osochor) (c.991-985 )
Psinaches (c.985-976)
Psusennes II Titkheprure (c.976-962)
Siamun Nutekheperre Setepenamun Siamun Meramun (c.962-945)

Dinasti XXII
Bubastite c.945-730 sebelum Masihi
Sheshonq I Hedjkheperre Setepenre (c.945- 924)
Osorkon I Sekhemkheperre Setepenre (c.924-889)
Sheshonq II Hekakheperre Setepenre (ca. 890)
Takelot I Usimare (c.889-874)
Osorkon II Usimare Setepenamun (c.874-850)
Harsiese (ca. 865)
Takelot II Hedjkheperre Setepenre (c.850-825)
Sheshonq III Usimare Setepenamun (c.825-773)
Pamai (c.773-767)
Sheshonq V Akheperre (c.767-730)
Osorkon IV (c.730-712)

Dinasti XXIII
Tanite c.817-730 sebelum Masihi

Pedibastet Meriamen Usermaatre Setepenre (c.818-793)
Iuput I (ca. 800)
Sheshonq IV Usermaatre Meriamen (c.793-787)
Osorkon III Usermaatre Setepenamen (c.787-759)
Takelot III Usermaatre (c.764-757)
Rudamon Usermaatre Setepenamen (c.757-754)
Iuput II Meriamen sibastet Usermaatre (c.754-712)
Nimlot (ca. 740)
Peftjauabastet nefer-ka-re (c.740-725)
Thutemhat (ca. 720)
Pedinemti (ca. 700)
Dinasti XXIV c.720-714 sebelum Masihi

Shepsesre Tefnakht (c.724-717)
Wahkare Bakenrenef (c.717-712)

Dinasti XXV 747-656 sebelum Masihi

Piye Usimare Sneferre (Piankhi ) (747-716)
Shabaka Neferkare Wahibre (716-702)
Shebitku Djedkaure Menkheperre (702-689)
Taharka Khunefertemr (689-663)
Tanutamun Bakare (663-656)

Tempoh Dinasti terkini 664-332 sebelum Masihi
Dinasti XXVI 664-525 sebelum Masihi

Necho I (664-656)
Psammetic I Wahemibre Psamtek (656-609)
Necho II Wahemibre Neko (609-594)
Psammetic II Neferibre Psamtek (594-587)
Wahibre (Haaibre) (Apries) (587-569)
Ahmose II Khnemibre (Amasis) (569-526)
Psammetic III Ankhkaenre (526)

Dinasti XXVII 525-404 sebelum Masihi
Cambyses II (525-522)
Darius I (521-486)
Xerxes (486-465)
Artaxerxes I (465-424)
Darius II (423-405)
Artaxerxes II (405-359)

Wangsa XXVIII 404-399 sebelum Masihi
Amenirdis (Amyrtaeus) (404-399)

Wangsa XXIX 399-380 sebelum Masihi
Nefaarud I (Nepherites I) (399-393)
Psammuthis Userre Setepenptah Pasherienmut (ca. 392)
Hakor Khnemmaere Setpenkhnum (Achoris) (392-380)
Nefaarud II (Nepherites II) (380)

Dinasti XXX 380-343 sebelum Masihi

Nakhtnebef Kheperkare (Nectanebo I) (380-362)
Djedhor (362-360)
Nekhtharehbe Snedjemibre Setpenanhur (Nectanebo II) (360-343)

Wangsa XXXI 343-332 sebelum Masihi
Artaxerxes III (343-338)
Arses (338-336)
Darius III (336-332)

Tempoh Rom Purba Raja-raja Masedonia

Alexander the Great (332 -323)
Philip III Arrhidaeus (323-317)
Alexander IV Aegus (317-311)

Dinasti Ptolemaik 323-30 sebelum Masihi
Ptolemy I Soter (305-282)
Ptolemy II Philadelphus (284-246)
Arsinoe II (278-270)
Ptolemy III Euergetes I (246-222)
Bernice II (246-221)
Ptolemy IV Philopator (222-205)
Ptolemy V Epiphanes (205-180)
Harwennefer (205-199)
Ankhwennefer (199-186)
Cleopatra I (194-176)
Ptolemy VI Philometor (180-164)
Cleopatra II (175-115)
Ptolemy VII Neos Philopator (164-145)
Ptolemy VIII Euergetes II (145)
Cleopatra III (142-101)
Ptolemy IX Soter II (116-80)
Ptolemy X Alexander I (107-88)
Ptolemy XI Alexander II (80)
Ptolemy XII Neos Dionysos (80-51)
Queen Bernice IV (58-55)
Ptolemy XIII (51-47)
Queen Cleopatra VII (51-30)
Ptolemy XIV (47 - 44)
Ptolemy XV (44-30)

Kembali ke nasib Bani Israel, pada masa Dinasti XIX berkuasa, tepatnya pada masa Ramses II, Bani Israel mengalami masa-masa yang paling sukar dalam kehidupan mereka.

Hal ini disebabkan pada masa dahulu, orang-orang Mesir mendapat layanan yang berbeza dalam masa Dinasti Hyksos dan juga semakin banyaknya penduduk mereka hingga menjadi begitu dominan dalam masyarakat.

Dan ketika Ramses II berkuasa, Bani Israel dijadikan hamba yang hina dengan hak-hak kehidupan yang begitu jauh dari orang-orang Mesir pada umumnya. Di samping alasan di atas, Bani Israel dijadikan hamba kerana manuver-manuver mereka yang cuba untuk mengkudeta Dinasti XIX tersebut.

ilustrasi perhambaan terhadap Bani Israel

ilustrasi Bani Israel menjadi hamba dan mendapatkan hukuman

Dalam keadaan tertekan inilah, tampillah putra terbaik dari Bani Israel yang kemudian dijadikan oleh Allah menjadi nabi sekaligus pembebas Bani Israel daripada kehinaan iaitu Nabi Musa.

Bagaimana nasib Bani Israel selanjutnya? Pastikan anda terus mengikuti rencana ini kerana rencana ini baru permulaan dan nantinya akan membahas freemasonry, dll.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP