Pandangan Professor Terhadap Al-Quran dan Bible

>> Tuesday, August 31, 2010

Prof. Dr. Joe Leigh Simpson Ketua Jurusan Ilmu Kebidanan dan Ginekologi dan Prof.Molecular dan Genetik Manusia, Baylor College Medicine, Houston, Amerika Syarikat: Al-Quran yang berasal dari Allah mengandungi ilmu pengetahuan."Agama dapat menjadi petunjuk yang berhasil untuk pencarian ilmu pengetahuan. Dan agama Islam dapat mencapai sukses dalam hal ini. Tidak ada pertentangan antara ilmu genetik dan agama. Kenyataan di dalam al-Quran yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan menjadi sah dan tepat. Al-Quran yang berasal dari Allah mendukung ilmu pengetahuan.Prof. Dr. Joe Leigh Simpson Ketua Jurusan Ilmu Kebidanan dan Ginekologi dan Prof.Molecular dan Genetik Manusia, Baylor College Medicine, Houston, Amerika Syarikat."Nabi Muhammad SAW sebagai buku ilmu pengetahuan dari Allah." Tegas Prof. Marshall Johnson Guru Besar ilmu Anatomi dan Perkembangan Biologi, Universiti Thomas Jefferson, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Syarikat."AI-Quran adalah sebuah kitab, petunjuk, kebenaran, bukti," dan kebenaran yang abadi bagi kita sampai akhir zaman. " Kata Prof. TVN Persaud Ahli anatomi, ahli kesehatan anak-anak, dan ahli ginekologi kebidanan dan ilmu reproduksi di Universiti Manitoba, Winnipeg, Menitoba, Kanada."Semua yang tertulis di dalam al-Quran pasti sebuah kebenaran, yang dapat dibuktikan dengan peralatan ilmiah." Prof. Tejatat Tejasen Ketua Jurusan Anatomi Universiti Thailand, Chiang Mai"Kaedah saintifik moden sekarang membuktikan apa yang telah dikatakan Muhammad 1400 tahun yang lalu. AI-Quran adalah buku teks ilmu pengetahuan yang ringkas dan sederhana untuk orang yang sederhana." Prof. Alfred Kroner Ketua Jurusan Geologi Institut Geosciences, Universiti Johannnes Gutterburg, Maintz, Jerman.

"AI-Quran adalah kitab yang menakjubkan yang menggambarkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. " Prof. Palmer Ahli Geologi ternama Amerika Syarikat."Ilmuwan itu sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah tertulis di dalam al-Quran beberapa tahun yang lalu. Para saintis sekarang hanya menemukan apa yang telah tersebut di dalam al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu." Prof. Shroeder Saintis marin dari Jerman"Dengan membaca al-Quran, saya dapat mencari jalan masa depan saya untuk siasatan alam semesta,"

Prof. Yoshihide Kozai Guru Besar Universiti Tokyo dan Pengarah The National Astronomical Observatory, Mikata, Tokyo, Jepun

PENGETAHUAN YANG BENAR HARUS ditegaskan DENGAN AGAMA YANG BENARSekarang mari kita lihat bagaimana milik tetangga,,,


Apakah rumput tetangga lebih hijau atau lebih kacau?George Bernard Shaw mengatakan bahawa Alkitab kristen adalah "Buku yang paling berbahaya di dunia. Jagalah agar tetap tertutup rapat dan terkunci"."Membacakan cerita-cerita dari Injil kepada anak-anak boleh membuka peluang untuk membincangkan moral seks. Suatu kitab Injil yang belum dibersihkan pasti mendapat rating X dari badan sensor. " (ThePlain Truth, Oktober 1977)Mengapa Alkitab Kristian itu berbahaya, harus ditutup rapat, dikunci & mendapat rating XXX oleh badan sensor? Untuk lebih jelasnya, sila saudara saudarai sekalian membuka link / pautan ini. http://www.facebook.com/note.php?note_id=144868932209673Ini fakta, kalau saudara mau protes, jangan protes kami, tapi proteslah pada alkitab,,, mengapa kata-katanya "seperti itu"?

Dr.GC Van Niftrik dan Dr. BJ Bolland: "Kita tidak usah malu-malu, bahawa terdapat berbagai kekhilafan di dalam Alkitab; kekhilafan-kekhilafan tentang angka-angka perhitungan; tahun dan fakta. Dan tak perlu kita pertanggungjawabkan kekhilafan-kekhilafan itu pada caranya, isi Alkitab telah disampaikan kepada kita , sehingga kita akan dapat berkata: "Dalam naskah aslinya tentu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, tetapi kekhilafan itu barulah kemudian terjadi di dalam turunan naskah itu. Isi Alkitab juga dalam bentuknya yang asli, telah datang kepada kita dengan perantaraan manusia "(Dogmatika Masa Kini, BPK Jakarta, 1967, hal 298).Dr. R. Soedarmo: "Dengan pandangan bahwa Kitab Suci hanya catatan dari orang biasa, maka diakui juga bahawa di dalam Kitab Suci (Alkitab Kristian) mungkin sekali ada kesalahan. Oleh kerana itu Kitab Suci(Alkitab Kristian) mungkin sekali ada kesalahan. Oleh kerana itu Kitab Suci (Alkitab Kristian) dengan bentuk sekarang masih boleh diperbaiki"(Ikhtisar Dogamtika, BPK Jakarta, 1965 hal. 47). "Di dalam Perjanjian Baru pun ada kitab-kitab yang diragukan antara lain Surat Wahyu dan Yakobus yang disebut surat Jeram"(Ikhtisar Dogmatika, BPK Jakarta, 1965 hal. 49).Dr. Mr DC Mulder: "Jadi benarlah Daud itu pengarang Mazmur yang 73 jumlahnya? Hal itu belum tentu. Sudah beberapa kali kita suci menjumpai gejala bahasa orang Israel suka menggolongkan karangan-karangan di bawah nama orang yang termasyhur. Oleh kerana itu tentu tidak mustahil pengumpulan-pengumpulan mazmur-mazmur itu (atau orang-orang yang hidup lebih kemudian) memakai nama Daud, karena raja itu termasyhur sebagai pengarang mazmur-mazmur. Dengan kata lain perkataan, pemakaian nama Daud, Musa, Salomo itu merupakan tradisi kuno, yang patut diperhatikan, tetapi tradisi itu tidak mengikat "(Pembimbing ke Dalam Perjanjian Lama, BPK Jakarta, 1963 hal. 205).

Dr. Welter Lempp; "Susunan semesta alam diuraikan dalam Kitab Kejadian I tidak dapat dibenarkan lagi oleh ilmu pengetahuan moden"(Tafsiran Kejadian, hal 58). "Pandangan Kejadian I dan seluruh Alkitab tentang susunan semesta alam adalah berdasarkan ilmu kosmografi bangsa Babel. Pandangan itu sudah ketinggalan jaman"(Tafsiran Kejadian, hal, 65).KESIMPULAN

Kerana Alkitab (Bible) sudah terbukti kepalsuannya, maka seharusnya kita berpaling dari Alkitab (Bible). Carilah kitab suci yang sudah teruji keasliannya sepanjang zaman.Ciri-ciri kitab suci tersebut adalah:1. Keotentikannya dijanjikan langsung oleh Tuhan.


2. Masih ada bahasa aslinya sesuai dengan semasa kitab suci tersebut diturunkan kepada nabi yang menerimanya.


3. Mudah dihafal karena Tuhan memberikan kemudahan bagi umat-Nya untuk menghafalkan wahyunya.


4. Umat yang meyakininya banyak yang hafal kitab suci tersebut diluar kepala.


5. Tidak mengandungi pornografi.


6. Tidak ada kontradiksi antara ayat.


7. Relevan sepanjang zaman.Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.Qs.4-Nisaa ': 82Mukjizat Quran merangkumi dari yang sangat sederhana, sampai yang penuh dengan kerumitan dari segala bidang matematik, astronomi, biologi, geografi, sastera, oceanografi dan segalanya. Kerana-Quran diturunkan kepada semua manusia sepanjang zaman. Bahasanya merangkumi dari yang sangat sederhana, sampai pada tahap tertinggi dari ilmu bahasa & kesusasteraan yang baik.

Dengan demikian mesej yang dibawa boleh dicapai oleh setiap orang tanpa melihat tingkat pendidikannya. Sama halnya dengan mukjizat Quran, fenonema yang sungguh teramat sangat luar biasa ini boleh dibahagikan menjadi 2, iaitu: BUKTI SEDERHANA dan BUKTI rumitBagi orang awam sahaja, keindahan Bahasa & hikmah serta nasihat jiwa di dalamnya sudah mampu membuktikan kemuliaan-Quran bagi orang yang mahu jujur menggunakan hati kecilnya.Diceritakan dalam sebuah kisah jika Abu Jahal pun menangis mendengar Rasulullah Muhammad SAW membaca Quran, namun sayang, Abu Jahal tidak mahu mengakui Mukjizat-Quran yang diturunkan pada Rasulullah Muhammad SAW.Semoga ini menjadi renungan bagi semua terutama bagi mereka yang murtad hanya kerana dunia. 25 Juta Muslim menjadi Murtad Kafir antara tahun 1950-2004 berdasarkan 3 sumber rasmi: Kerajaan Demokrasi, Pihak Islam & Pihak Kristian dengan sedikit perbezaan jumlah.Ini baru yang tercatat, bagaimana dengan yang tidak tercatat?Berapa jumlah murtadin antara 2005-2010?


Berapa jumlah murtadin sebelum tahun 1950?


Berapa jumlah murtadin di negara lain? Afrika, Malaysia, yang lain?


Belum termasuk yang terpengaruh Liberal berkata semua agama sama?


Berapa jumlah Islam yg setengah hati terpengaruh media massa?


Berapa jumlah muslim yang tak yakin dengan Islam?


Berapa Jumlah "Islam Keturunan"?


Sampai kapan kita harus toleransi?


Hak kita untuk membela diri & keturunan kita!Hidupkan LIABILITI dakwah setiap individu muslim ...Sampaikan dengan hikmah & cara yang baik ....KAMI DISINI HANYA MEMBELA DIRI DARI SERANGAN MEREKA YANG SUDAH keterlaluan ...Tidak benar semua agama sama, hanya 1 agama benar! Quran menulis: Siapa cari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak diterima daripada-nya, & dia di akhirat termasuk orang2 yang rugi (QS.3 Ali 'Imran: 85).Tidak sempurna iman seorang muslim sehingga dia menyayangi muslim yang lain seperti dirinya sendiri. Dan salah satu wujud sayang itu ialah amar ma'ruf nahi mungkar.kemungkaran yang meraja lela saat ini ialah "Semua Agama Sama".

Read more...
Related Posts with Thumbnails

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP